Hľadať
Filter by Custom Post Type
Stránky
Produkty
Filter podľa Kategórií produktov
BALANCÉRY
DREVOOBRÁBACIE STROJE
DREVOOBRÁBACIE STROJE
FÓLIE
KLINCE
KLINCE BEZ PLYNU
KLINCE S PLYNOM
KLINCOVAČKY MCN
KLINCOVAČKY NA KLINCE V PAPIERI
KLINCOVAČKY NA KLINCE V PLASTE
KLINCOVAČKY NA KLINCE VO ZVITKU
KLINCOVAČKY NA LEPENKOVÉ KLINCE
KONŠTRUKČNÉ S TANIEROVOU HLAVOU
KONŠTRUKČNÉ SO ZÁPUSTNOU HLAVOU
KRÁTIACE PÍLY
LEPIACE PÁSKY
MANIPULÁTORY A OTÁČAČE
NAPÍNAČE NA (PP), (PET) A (PES) PÁSKY
OBALOVÝ MATERIÁL
ODVÍJAČE A VOZÍKY
PALETOVACIE MONTÁŽNE STOLY
PÁSKOVAČE A NAPÍNAČE
PÁSKOVAČE NA (PP) A (PET) PÁSKU
PÁSKOVAČE NA OCEĽOVÚ PÁSKU
PÁSKOVANÉ KLINCE NA DRôTE (16° vo zvitku)
PÁSKOVANÉ KLINCE V PAPIERI (34°)
PÁSKOVANÉ KLINCE V PLASTE (21°)
PENOVÉ FÓLIE
POLYESTEROVÉ PÁSKY (PET)
POLYPROPYLENOVÉ PÁSKY (PP)
PRÍSLUŠENSTVO
ROZMIETACIE PÍLY FLS
SADA NA ZAVESENIE KLINCOVAČKY
SKRUTKY
SKRUTKY UNIVERZÁLNE záp.hlava, čiastočný závit, žltý zinok,TORX
ŠPIRÁLOVÉ HADICE
SPONY
STOLY NA OPRAVU PALIET
STROJE NA VÝROBU PALIET
TEXTILNÉ PÁSKY (PES)
UŤAHOVAČKY SKRUTIEK
VYPAĽOVACIE PRÍSTROJE

VŠETKO PRE VÝROBU PALIET

Hľadať
Filter by Custom Post Type
Stránky
Produkty
Filter podľa Kategórií produktov
BALANCÉRY
DREVOOBRÁBACIE STROJE
DREVOOBRÁBACIE STROJE
FÓLIE
KLINCE
KLINCE BEZ PLYNU
KLINCE S PLYNOM
KLINCOVAČKY MCN
KLINCOVAČKY NA KLINCE V PAPIERI
KLINCOVAČKY NA KLINCE V PLASTE
KLINCOVAČKY NA KLINCE VO ZVITKU
KLINCOVAČKY NA LEPENKOVÉ KLINCE
KONŠTRUKČNÉ S TANIEROVOU HLAVOU
KONŠTRUKČNÉ SO ZÁPUSTNOU HLAVOU
KRÁTIACE PÍLY
LEPIACE PÁSKY
MANIPULÁTORY A OTÁČAČE
NAPÍNAČE NA (PP), (PET) A (PES) PÁSKY
OBALOVÝ MATERIÁL
ODVÍJAČE A VOZÍKY
PALETOVACIE MONTÁŽNE STOLY
PÁSKOVAČE A NAPÍNAČE
PÁSKOVAČE NA (PP) A (PET) PÁSKU
PÁSKOVAČE NA OCEĽOVÚ PÁSKU
PÁSKOVANÉ KLINCE NA DRôTE (16° vo zvitku)
PÁSKOVANÉ KLINCE V PAPIERI (34°)
PÁSKOVANÉ KLINCE V PLASTE (21°)
PENOVÉ FÓLIE
POLYESTEROVÉ PÁSKY (PET)
POLYPROPYLENOVÉ PÁSKY (PP)
PRÍSLUŠENSTVO
ROZMIETACIE PÍLY FLS
SADA NA ZAVESENIE KLINCOVAČKY
SKRUTKY
SKRUTKY UNIVERZÁLNE záp.hlava, čiastočný závit, žltý zinok,TORX
ŠPIRÁLOVÉ HADICE
SPONY
STOLY NA OPRAVU PALIET
STROJE NA VÝROBU PALIET
TEXTILNÉ PÁSKY (PES)
UŤAHOVAČKY SKRUTIEK
VYPAĽOVACIE PRÍSTROJE
do obchodu: klincovačky na klince v plaste
do obchodu: klincovačky na klince vo zvitku
do obchodu: klince v páse
do obchodu: klince na papieri
do obchodu: klince vo zvitku
PNEUMATICKÉ KLINCOVAČKY MCN
DO OBCHODU
do obchodu: skracovacia píla KP 500 OPTIM
DREVOOBRÁBACIE STROJE
DO OBCHODU
do obchodu: páskované klince v papieri
do obchodu: páskované klince v plaste
do obchodu: páskované klince na drôte
do obchodu: skrutky konštrukčné s tanierovou hlavou
do obchodu: skrutky konštrukčné so zápustnou hlavou
do obchodu: skrutky univerzálne
SPOJOVACÍ MATERIÁL
DO OBCHODU
do obchodu: špirálové hadice
do obchodu: balancéry
do obchodu: paletovací stôl PT-1900
PNEUMATICKÉ PALETOVACIE STROJE
DO OBCHODU
PNEUMATICKÉ KLINCOVAČKY MCN
DO OBCHODU
DREVOOBRÁBACIE STROJE
DO OBCHODU
SPOJOVACÍ MATERIÁL
DO OBCHODU
PNEUMATICKÉ PALETOVACIE STROJE
DO OBCHODU

OTÁZKY K NÁRADIU

01. Moja nová klincovačka niekedy iskrí pri strieľaní klincov

Je všetko v poriadku s náradím ?

 

 Nie je to normálne že dôjde k iskreniu, pri  spúšťaní výstrelom. Je to spôsobené kontaktom kovu náradia s kovom klinca . Táto situácia sa vyskytne vždy pri nových nástrojoch. Ale pri ďalšom používaní má iskrenie klesajúcu tendenciu, ale vždy je tu tá možnosť že môže iskriť.

02. Koľko oleja mám použiť do pneumatickej klincovačky a sponkovačky ?

Dve až tri kvapky oleja každý deň sú zvyčajne primerané. Ak sa nástroj používa veľmi dlho na veľmi vysokú rýchlosť, pridajte ďalšie dve alebo tri kvapky v druhej polovici dňa. Nadmerné mazanie nepoškodí náradie, ale môže spôsobiť problémy s preskakovaním z dôvodu upchatých častí pomocou nástrojov.

03. Spustenie v oblasti spúšťača

Cez moju pneumatickú klincovačku a sponkovačku uniká vzduch z oblasti spúšťača pri spustení spúšte a nástroj nevykoná cyklus. Po uvoľnení spúšťača sa netesnosť zastaví. Aké sú najčastejšie príčiny ?

Ak cez spúšťací ventil uniká len pri spustení spúšte, príčinou môže byť vnútorná netesnosť na pieste hlavového ventilu alebo na spúšťovom ventile. Časti, ktoré sú príčinou tohto príznaku, sú uvedené nižšie od najbežnejších:

1) o-krúžok na spúšti
2) o-krúžok na vonkajší priemer piestu hlavovej chlopne
3) piest hlavy
4) zostava krytu valca

04. Únik cez výfukový priestor

Cez moju pneumatickú klincovačku a sponkovačku uniká vzduch z výfukového priestoru. Aké sú najčastejšie príčiny ?

 

Časti ktoré sú príčinou úniku vzduchu z výfukového potrubia, sú uvedené nižšie od najbežnejších:

1) o-krúžok na vnútornom priemere hlavného piestu
2) o-krúžok na vonkajší priemer piestu hlavovej chlopne
3) Spodný o-krúžok piestu ventilu (tesnenie valca)
4) víčko
5) nad ventilovým piestom

05. Strata výkonu

Moja pneumatická klincovačka a sponkovačka už nestíha úplne strieľať spojovací materiál, zdá sa že stráca silu. Môže to byť opravené ?

 

Väčšinu času náradia jednoducho potrebuje naladiť. Vyladenie by sa skladalo z čistenia a čerstvej mazacej zmesi, spolu s inštaláciou vhodných o-krúžkov a zostavy spúšťacieho ventilu. Tieto akcie výrazne zlepšia rýchlosť cyklu a energiu nástroja. Ak vyriešenie problému nevyrieši problém, mali by sa skontrolovať niektoré ďalšie komponenty:

1) Pružina na ventilovom pieste
2) Zostava piestu vodiča – skontrolujte, či vodič nie je ohnutý a či je hladko poháňaný vnútri nosného kanála
3) Tlak vzduchu je príliš nízky – skontrolujte úroveň kompresora a výkon

06. Ohýbanie klinca

Prečo moja klincovačka ohýba klince ?

 

Najčastejšie keď náradie ohýba klince je to spôsobené nedostatočným jazdným výkonom spôsobeným opotrebovanými o-krúžkami alebo nedostatkom mazania. Najlepší spôsob, ako napraviť nízky hnací výkon, je vyčistiť vnútorný priestor nástroja a nainštalovať príslušné o-krúžky pomocou čerstvého mazacieho krúžku. Ďalšie možné príčiny ohýbania nechtov sú:

1) Piest – očakáva sa, že Piest na špičke prejaví zjavné opotrebenie. Ak to vyzerá tak,  pravdepodobne to bude chyba.
2) Zostava piestu vodiča – skontrolujte, či sa v pieste neuvoľnili vlákna piesta.
3) Spojovacie prvky – chybné, nesprávne zoradené uhly, nesprávne upevnenie aplikácie.
4) Tlak vzduchu je príliš nízky

07. Piest sa nevráti

Piest ktorý strieľa klince sa nevráti späť, ostáva zaseknutý v spodnej časti náradia vysunutý. Čo je zle ?

 

Najprv musíte pochopiť príznak. Existujú dve samostatné chyby, ktoré by mohli spôsobiť podobný prípad.
1) Piest je úplne vytiahnutý z hlavy a nevráti sa vôbec, pokiaľ nie je prívod vzduchu odpojený od nástroja. Skontrolujte či je piest rovný a či nie je ohnutý vo vnútri nosného kanála.
2) Piest sa vracia, ale len čiastočne, nestačí na to aby umožňoval dobre zabitie spojovača. To zvyčajne naznačuje pomalosť, kvôli nedostatku mazacieho prostriedku, opotrebovaných o-krúžkov piestu a valca. Kompletná rekonštrukcia s príslušnými časťami by bola najlepšou voľbou. Jednotlivé časti ktoré treba zvážiť vymeniť sú nasledovné:

 1. A) Spodný o-krúžok valca
  B) O-krúžok na piest vodiča
  C) Dorazy
08. Vynechávanie alebo zlyhávanie

Moja pneumatická klincovačka a sponkovačka vynecháva alebo zlyháva. Podáva ale neprichádzajú žiadne spojovacie prvky alebo sa len pravidelne vyskytujú. Sú na príčine spojovacie prvky ?

 

Pri zaobchádzaní so zoradenými spojovacími prvkami môžu faktory, ako napríklad uhol zoradenia a rozostúp spojovacích prvkov, ovplyvniť schopnosť nástroja správne napájať upevňovacie prvky. Väčšinou je to však náznak, že nástroj je pomalý a s najväčšou pravdepodobnosťou potrebuje vyladenie. Naladenie znamená úplné čistenie a mazanie, spolu s inštaláciou vhodných o-krúžkov by vyriešili väčšinu problémov s vynechávaním v dôsledku nedostatku rýchlosti výstrelu. Prídavné časti, ktoré môžu spôsobiť vynechávanie, ktoré nie sú zahrnuté vo väčšine o-krúžkov, sú:
1) Dorazy
2) Tlačené pružiny (len na pásy a zošívačky)
3) Zostavy posúvačov (iba pásové navíjačky a zošívačky)
4) Skontrolujte správne nastavenie zásobníka. Príklad: zásobník musí byť
nastavený na zodpovedajúcu dĺžku klincov
5) Napínacie tlačené pružiny a klzné pružiny

09. Odstránenie zaseknutého papiera

Ako môžem vyčistiť uviaznutie klincov a sponiek z pneumatického náradia?

 

To sa môže líšiť od nástroja po nástroj, v závislosti od konštrukcie. Zvyčajne je zaseknutie ktoré sa vyskytlo a nachádza medzi piestom a nosom. To spôsobuje zaseknutie ktoré treba uvoľniť. V tomto procese nie je nič vedeckého. Väčšinu zaseknutie môžete odstrániť zatlačením piestu späť do nástroja. Bezpečnosť: najprv odpojte náradie od prívodu vzduchu pomocou hadíc. Zatlačte ovládač smerom hore a za uviaznutým upevňovacím mechanizmom umiestnite razidlo na špičku piestu mechanizmu ktorý je vysunutý z nosa a klepnite kladivom na vyrážač.

Ďalšie príčiny zaseknutia:

• Kanál piesta je vydratý: Vymeňte nos

• Nesprávne rozmery. Používajte len správne upevňovacie rozmery

• Ohýbanie. Vymeňte upevňovacie prvky

• Voľný zásobník /nos. Utiahnite všetky skrutky

• Nefunkčný ovládač. Vymeňte ovládač

POZNÁMKA: len udrieť po úderníku pretože je to najťažšia časť. Je to tiež jediná pohyblivá časť v tejto oblasti. Ak narazíte na zaseknutý spojovací materiál, môže sa zhoršiť oprava. Menšie nástroje ako napríklad sponkovačky, zošívačky sa môžu rozobrať cez nos, aby sa uvoľnil zaseknutý papier.

10. Ovládače rýchleho chodu

Pri rýchlom používaní pneumatickej Klincovačky a sponkovačky sa niekoľko klincov zabije dobre, ale niektoré nezabije dobre. Je problém s mojim kompresorom?

 

Pravdepodobne nie. Problémom je objem vzduchu, nie tlak. Obmedzenia vo vzdušnom vedení spôsobia a môže dôjsť k poklesu tlaku, pretože nástroj sa používa pri rýchlej prevádzke. Keď dôjde k poklesu tlaku, výkon pohonu sa zníži a upevňovacie prvky sa budú pohybovať vo forme schodiska. To znamená, že prvý upevňovací prvok bude poháňaný celú cestu – nasledujúci upevňovací prvok bude trochu vyšší, pričom ďalší upevňovací prvok bude ešte vyšší.

Uistite sa, že máte správne požiadavky na vzduchovú hadicu. Hadice na prívod vzduchu by mali mať minimálny pracovný tlak 10 barov (150 psi) alebo 150% maximálneho tlaku vytvoreného v systéme prívodu vzduchu, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Musí sa použiť kvalitná vzduchová hadica s minimálnym vnútorným priemerom 5/16 „. Vzduchové hadice by mali byť vždy čo najkratšie.

Pri správnej prevádzke by mal byť vo vzduchovom systéme vždy priložený filter, regulátor a mazivo. Filter zabráni nadmernému opotrebovaniu nástroja a korózii zachytením potrubia, nečistôt, tuhých mazív, oleja, vlhkosti a ďalších komponentov. Odstránenie vlhkosti zabráni zamrznutiu vzduchovej techniky pri prevádzke v nízkych teplotách. Regulátor je najdôležitejšou požiadavkou na správnu funkciu nástroja a správny tlak vzduchu pre danú úlohu. Ak je náradie pretlakované, opotrebovanie nástroja sa výrazne zvýši.

Ak je nástroj pod tlakom, nebude fungovať uspokojivo. Ťažké mazivá používané vo výrobe  alebo mazanie počas bežnej kontroly údržby nemožno očakávať, že zostanú v nástroji na neurčito. V dôsledku toho je nevyhnutné použiť mazacie zariadenie na potrubia, ktoré vstrekuje olejovú hmlu do prívodu vzduchu.

Skontrolujte obmedzenia pre príslušenstvo a vzduchovú techniku. Dokonca aj menšie kompresory môžu podporiť výbuch najmenej 10 – 15 klincov predtým, ako je tlak tak výrazne znížený, aby ovplyvnil energiu pohonu. Obmedzenia môžu byť vlhkosť, ľad, nahromadenie nečistôt alebo dokonca vybavenie vzduchovej techniky príliš malé na to, aby podporili požiadavky na objem nástrojov.

11. Nastavenie zahĺbenia klinca

Moja klincovačka zabíja klince príliš hlboko. Keď znížim tlak na výstrely klincov nástroj nebude podávať klince. Môžem tomu zabrániť?

 

Áno. Zníženie tlaku vzduchu na zníženie zahĺbenia klincov vedie k nepravidelným výsledkom. Keď je tlak taký nízky že nezabije  dlhý klinec, v podstate nie je naplnený dostatočným množstvom vzduchu aby správne fungoval. Potom začne vynechávať alebo nepravidelne podávať. Najlepší spôsob, ako tento problém vyriešiť, je nejaký druh regulácie hĺbky ktorý možno použiť pri normálnych tlakoch vzduchu. Toto ovládanie hĺbky je zvyčajne nastavenie na vonkajšej strane nástroja.

12. Navrhovaný tlak vzduchu

Koľko tlaku vzduchu by som mal použiť na mojej klincovačke a sponkovačké?

 

Prečítajte si návod na obsluhu a údržbu pre minimálne až maximálne rozsahy. Maximálne rozsahy sú tiež zistené na vonkajšej strane nástroja z bezpečnostných dôvodov. Avšak pre dosiahnutie najlepších výsledkov a predĺženú životnosť nástrojov vždy používajte minimálne množstvo potrebného tlaku na správne naplnenie spojovacieho prvku. Množstvo požadovaného tlaku sa značne líši v závislosti od hrúbky a dĺžky pripevňovaného materiálu a dĺžky upevňovača.

13. Voda vo vnútri nástroja

Ako sa do mojej Klincovačky a sponkovačky dostala voda?

 

Každá voda vo vnútri náradia je priamym výsledkom prirodzenej kondenzácie, ktorá sa nakoniec usadzuje v nástroji, v kompresorových nádržiach a vzduchových hadiciach. Kompresorové nádrže a vzduchové hadice by mali byť vypúšťané denne pre optimálny výkon; a ešte častejšie počas studených alebo veľmi vlhkých podmienok.

14. Voda z kompresora

Môj kompresor a hadice sa naplnia vodou, ktorá sa nakoniec dostane do mojich vzduchových nástrojov. Nie je v mojom kompresore niečo v poriadku?

 

Nie. Voda v nádržiach a hadiciach kompresora je výsledkom prirodzenej kondenzácie, ktorá sa potom môže vytvoriť aj v naradí. Závažnosť nahromadenia vody sa môže značne líšiť v závislosti od pracovných podmienok; najmä pri vysokej vlhkosti alebo pri nízkych teplotách. Pri vlhkosti vlhký vzduch prechádza čerpadlom a voda sa pomaly zhromažďuje na dne nádrží. Studené teploty sú najťažšie. Studený vzduch je nasávaný cez veľmi horúce čerpadlo a ohrievaný. Tento horúci vzduch sa potom pumpuje cez stovky stôp veľmi studenej hadice, aby sa dostali k nástrojom. Výsledkom je nadmerná kondenzácia vnútri hadíc, ktorá sa prenáša cez hadicu a usadzuje sa vo vzduchových nástrojoch.

Počas prestojov pre pneumatické náradie sa voda bude spájať v nízkych oblastiach hadice a zmrazí sa, čo spôsobí vážne obmedzenia prietoku vzduchu, ktoré spôsobia udusenie náradia. Vodné pary, ktoré sa dostali až k vzduchovému nástroju, zmrznú v hlavových ventiloch a spôsobia pomalý cyklus. Nádrže a hadice kompresora by sa v týchto podmienkach mali vypúšťať niekoľkokrát denne.

15. Za chladného počasia pomaly

Moje pneumatické náradie sa stáva pomalé a nefunguje v chladnom počasí. Keď je teplejšie funguje to dobre. Čo môže spôsobiť tento problém?

Keď sa pneumatické klincovačky a sponkovačky stávajú pomalé počas chladnejšieho počasia, je to takmer vždy dôsledkom vlhkosti a vody v nástrojoch, ktoré môžu spôsobiť námrazy, najmä v oblasti hlavného ventilu. Vonkajšie teploty ako 0 ° C môžu spôsobiť podmienky zmrazovania v hlavách nástrojov vo vysokorýchlostných aplikáciách. Na trhu sú k dispozícii „zimné“ mazivá. Tieto mazivá sa používajú ako náhrada vášho každodenného mazacieho prostriedku iba v chladnejších mesiacoch. Tieto mazivá pôsobia ako nemrznúca zmes na klinci. Niektoré z nich sa nemôžu používať ani vo vzduchových nádržiach mali by byť umiestnené priamo do vzduchového nástroja vo vzduchovom zariadení a klinec by mal mať rovnakú rýchlosť výstrelu ako bežný mazací olej.

16. Únik cez nos

Nástroj pretiahne vzduch cez nos, keď je stlačená spúšť. Piest sa nevráti úplne.

 

 • Doraz prasknutý alebo poškodený. Vymeňte doraz.• Poškodenie piestu alebo valca. Vymeňte poškodenú časť.• O-krúžok piestu je opotrebovaný alebo poškodený. Vymeňte o-krúžok.• Tlak vzduchu je príliš nízky alebo obmedzený. Skontrolujte vzduchové potrubia / kompresor. Obmedzenia môžu byť vlhkosť, špina alebo hadice a príslušenstvo príliš malé pre požiadavky na objem nástroja.• Vodiaca poistka je ohnutá alebo poškodená na konci jazdy. Vymeňte poistku ovládača.• Na poistke sa vytvára nečistota / decht. Demontujte a vyčistite nos a poistku.• Vzduchový výfukový systém je upchatý nečistotami alebo starý mazací olej.• Nedostatok mazania. Náradie vyčistite a namažte, vymeňte opotrebované o-krúžky.• Skontrolujte tesnenie ventilu. Jedná sa o o-krúžok, ktorý sa nachádza na vonkajšom priemere objímky valca a mal by byť inštalovaný cez otvory, ktoré sa nachádzajú približne 2/3 cesty smerom dolu po objímke. O-krúžok by mal byť v drážke nad otvormi.

NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI

 

 • Stroje pre výrobu paliet
 • Ručné náradie
 • Spájanie materiálov
 • Ručné náradie
 • Ručné náradie
 • Čalúnenie
 • Kompresory

profix kde nakupit
facebook profix
l

RÝCHLA SPRÁVA PRE NÁS

_____

chcete sa na niečo opýtať ? neváhajte nás kontaktovať

VY VIETE ČO, MY VIEME AKO PROFESIONÁLNE SPÁJAŤ

Nákupný košík